http://koupitbitcoin.tode.cz/

Nacházíte se: www.sv-klimatizace.cz » Jak funguje klimatizace » Funkce

Funkce

Klimatizace

Klimatizace není určena k výměně vzduchu v místnosti, je určena pouze k ochlazování nebo ohřívání vzduchu v místnosti. Vždy se skládají z vnitřní a venkovní jednotky, jsou propojeny potrubím pro odvod a přívod chladiva. Jednotky musí být také propojeny elektrickými napájecími a ovládacími kabely.

Proč klimatizovat

Pomocí klimatizace můžete vytvořit takové komfortní prostředí, ve kterém se budete cítit nejlépe a které bude mít správnou teplotou a příjemnou vlhkost. Moderní klimatizační jednotky produkují čistý, zdravý, čerstvý vzduch, odvlhčují vzduch a vytváří prevenci proti plísním. Toto všechno zajišťují, aniž by vznikal průvan nebo hluk.

Vnitřní jednotka

Skládá se z tepelného výměníku, ventilátoru a motoru, klapek pro směrování proudu vzduchu, filtrů a elektroniky pro ovládání celé jednotky. Vše je umístěno v plastové skříni. Vnitřní jednotka se montuje zevnitř místnosti.

Venkovní jednotka

Skládá se z kompresoru, tepelného výměníku s ventilátorem a motorem, propojovacího potrubí a ventilů. Vše je umístěno v kovové nebo plastové skříni.

Venkovní jednotka se montuje zvenčí budovy na konzolu, na střechu, stěnu domu nebo budovy.

Režimy

Klimatizace fungují v režimech chlazení, topení, odvlhčování nebo ventilace. Tyto režimy je možno podle potřeby regulovat a nastavovat manuálně nebo pomocí dálkového ovládání.

Chlazení

Proces začíná v kompresoru umístěném ve venkovní jednotce, kde se stlačují studené páry chladiva o nízkém tlaku. Z kompresoru vystupuje horké chladivo o vysokém tlaku. Je přiváděno do výměníku tepla, který je ochlazován venkovním vzduchem za pomocí ventilátoru a chladivu je tak odebírána teplota. Přitom dochází ke kondenzaci. Za kondenzátorem je chladivo již v kapalném stavu. Potrubím se kapalné chladivo přivádí do vnitřní jednotky. Zde prochází expanzním ventilem, který snižuje tlak chladiva. Teplota chladiva prudce klesne pod teplotu chlazeného prostoru. Chladivo o nízké teplotě a nízkém tlaku dále postupuje do výměníku tepla – výparníku. Skrze stěny výparníku chladivo odebírá teplo z okolního vzduchu, který je tudy hnán ventilátorem. Na stěnách výparníku se kapalné chladivo odpařuje. Z výparníku odchází chladivo v plynném stavu o nízkém tlaku a nízké teplotě. Potrubím je dopraveno z vnitřní jednotky zpět do venkovní jednotky ke kompresoru a celý cyklus se opakuje.

Topení

U klimatizací mluvíme o systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Venkovní jednotka je vybavena 4 cestným ventilem, který otočí směr proudění chladiva mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Princip je podobný jako při chlazení, ale chladivo prochází obráceně. Do výměníku vnitřní jednotky přichází stlačené horké chladivo a vzduch v místnosti se ohřívá. Při takovémto způsobu vytápění dochází k úspoře až 60% energie ve srovnání s běžným elektrickým vytápěním.

Akční nabídka

Toshiba SEIYA RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-E

Toshiba SEIYA RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-E

zobrazit více informací »

Toshiba SEIYA RAS-B07J2KVG-E/RAS-07J2AVG-E

Toshiba SEIYA RAS-B07J2KVG-E/RAS-07J2AVG-E

zobrazit více informací »

Kontaktujte nás