http://koupitbitcoin.tode.cz/

Nacházíte se: www.sv-klimatizace.cz » Jak funguje klimatizace » Vysvětlení pojmů

Vysvětlení pojmů

Zde najdete vysvětlení několika hlavních a nejpoužívanějších pojmů, se kterými se nejčastěji setkáte. Ostatní pojmy najdete v prospektech, katalozích a návodech k jednotlivým značkám a modelům.

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka je část klimatizace, která se umísťuje z vnější strany budovy (střecha, stěna).

Vnitřní jednotka

Vnitřní jednotka je část klimatizace, která se umísťuje ve vnitř místnosti (klimatizované místnosti).

Split

Klimatizační zařízení s 1 vnitřní a 1 venkovní jednotkou. Zařízení se používá pouze pro jednu místnost. Jednotky jsou navzájem propojeny potrubím a el. kabely pro napájení a ovládání.

Multisplit

Klimatizační zařízení s dvěmi a více vnitřními jednotkami a s jednou venkovní. Celé zařízení se používá pro více místností. Tyto jednotky jsou navzájem propojeny potrubím a el. kabely pro napájení a ovládání.

Topení

Jedna z mnoha funkcí, při které je klimatizace nastavena na ohřívání vzduchu v klimatizovaném prostoru.

Chlazení

Funkce, při které je klimatizace nastavena na chlazení vzduchu v klimatizovaném prostoru.

Odvlhčování

Klimatizace umožňují mimo režimy chlazení a topení také odvlhčování. V tomto režimu je odstraňována vlhkost ze vzduchu v klimatizované místnosti.

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry zachycují prach, pachy a jiné škodlivé částice obsažené ve vzduchu. Základním filtrem je filtr elektrostatický, který je kladně nabitý a zachycuje záporně nabitý prach. Aktivní uhlíkový filtr zachycuje cigaretový kouř, pachy a pyl. Katalyzátorový filtr zachycuje různé chemické a škodlivé částice ve vzduchu. Některé značky a typy klimatizací jsou navíc vybaveny moderními technologiemi pro ničení bakterií, osvěžování vzduchu apod.

Inverter

Výkon zařízení se automaticky mění v závislosti od venkovní teploty. V porovnání s klasickými klimatizacemi dokáží plynule snižovat výkon kompresoru, mají několikanásobně nižší rozběhový proud a tím ušetří el. energii. Frekvenční měnič u venkovní jednotky se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností. Ve srovnání se standardním systémem s tepelným čerpadlem lze požadovanou teplotu dosáhnout rychleji a teplota je udržována na stabilnější úrovni.

Auto restart

Klimatizace s funkcí AUTORESTART se při výpadku el. proudu automaticky restartuje a vrátí funkce do původního nastavení, uložených již před výpadkem el. proudu.

Tepelné čerpadlo

Klimatizace vybaveny tepelným čerpadlem umožňují mimo režim chlazení také topení. Topení lze používat v teplotních rozmezích uvedených v návodech k obsluze.

Chladivo

V klimatizačním zařízení koluje směs, která se nazývá chladivo. Slouží k odebírání nebo předávání tepla. Používáme výhradně ekologická chladiva R-407c a R-410a, tato chladiva neškodí životnímu prostředí a nepoškozují ozónovou vrstvu.

Kompresor

Klimatizace funguje podobně jako lednička. Pro stlačování a pohánění chladiva používá kompresor.

Spotřeba elektrické energie

Roční spotřebou elektrické energie je teoretická spotřeba při 500 hodinách provozu ročně při maximálním příkonu a výkonu. Klimatizace při běžném provozu není nikdy vytížena na maximální výkon, protože při vychlazení dochází k vypínání kompresoru a tím i ke snížení příkonu a následné spotřeby, tak nezapomeňte přihlížet k této skutečnosti.

COP

Coefficient of Performance – koeficient využitelnosti energie v režimu topení. Čím vyšší, tím lepší (úspornější a výkonnější). Podle výše koeficientu COP se klimatizace zařazuje do třídy energetické účinnosti A až G, kdy A je nejúspornější.

EER

Energy Efficiency Rating – koeficient využitelnosti energie v režimu chlazení. Čím vyšší, tím lepší (úspornější a výkonnější). Podle výše koeficientu EER se klimatizace zařazuje do třídy energetické účinnosti A až G, kdy A je nejúspornější.